Ž U R N A L d.o.o. Ljubljana

 

  Podjetje za finančno-računovodsko, knjigovodsko in
  administrativno-tehnično svetovanje in izvajanje storitev.

 

 

Certifikat Excellent SME Slovenia - za poslovno odličnost in zaupanja vredno podjetje

 
 
 
 
   

 

O Podjetju:

 

 

 

Smo celovit računovodski servis za gospodarske družbe, pravne osebe javnega prava, pravne osebe zasebnega prava, društva in samostojne podjetnike, kjer ne le knjižimo in vodimo poslovne knjige, temveč tudi pomagamo in svetujemo na gospodarskem in finančno-davčnem področju. Že v fazi priprave in nastajanja poslov svetujemo rešitve, s katerimi izključimo tveganje posledic kršitve zakonodaje. Z izkušnjami in strokovnostjo (poslujemo že od leta 1990) aktivno sodelujemo pri inšpekcijskih pregledih tako, da vas zastopamo pred davčnimi organi. Zagotavljemo vam pravilno in pravočasno vodenje poslovnih knjig, kar je osnova za pregledno in učinkovito finančno poslovanje. Zagotavljemo vam tudi varovanje poslovne skrivnosti.

STROKOVNOST, ZNANJE, IZKUŠNJE, POŠTENOST IN ZAUPANJE so tiste vrednote, na katerih gradimo naš razvoj.